Connect with us

Exclusiv

Contract de vanzare cumparare auto la 27.99 lei. Testeaza acum platforma online. – Ziarul Incisiv de Prahova

Publicat

pe

O.K.

După multe insistenţe ale cititorilor din străinătate, revista „22” catadicseşte să-i informeze asupra contului său valutar, lăsind însă să plutească un teribil suspans asupra preţului abonamentelor în valută liber convertibilă pe care promite, totuşi, să-l deconspire într-un număr viitor!

Ziarul Libertatea din 16 aprilie 1991, pag. 1-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

GURA LUMII

(INFORMAŢII PENTRU CARE NU BĂGĂM MINA IN FOC)

• INEPŢIILE CUVINTATORILOR

O gazetă (fostă studenţească) din Bucureşti s-a dovedit cît se poate de intransigentă, cu foştii securişti şi nomenclaturişti, vărsînd foc şi pară asupra Puterii care îi protejează. Numai că, un ziar sosit de curînd de la Chişinău – „Sfatul Ţării” din 22 martie – ne permite să luăm act de o posibilă îndulcire a relaţiilor redactorului şef al gazetei de pe malurile Dîmboviţei cu foştii agenţi ai securităţii. „Dacă mai continuăm că rămînem cu suspiciunea că «uite, ăla este el un intelectual, dar a făcut nu ştiu ce servicii», nu facem decît să perpetuăm o mentalitate veche. Dă-l în măsa cu serviciile lui cu tot!” zice intelectualul I.B. Apoi, acelaşi, pune ordine şi in problema centrelor culturale româneşti: „A, da, sînt mai multe centre… Ele acum sînt două, adică, de fapt sînt patru. Este unul conformist Ia Bucureşti şi unul conformist la Paris. Apoi mai este unul nonconformist la Bucureşti si unul nonconformist Ia Paris.

I.B: criticul intransigent al culturii romane, pune capac la toată demonstraţia, stabilind ierarhii şi dînd verdicte:
„…Ionescu e senil, Cioran nu le bagă în treaba asta, Eliade e mort, şi chiar dacă ar fi trăit Eliade nu ar fi fost lider”. Noroc că T.B. se simte bine.

AMBIDEXTRU

ION RATIU LA VASLUI!

• Un omagiu original al alegătorilor (probabil fesenişti) adus… deputatului naţional-ţărănist (creştin şi democrat)

Domnul ION RAŢIU, deputat al Parlamentului şi preşedinte al U.M.R.L., însoţit ele alţi deputaţi şi membri ai conducerii P.N.Ţ.-c.d., s-au deplasat, sîmbătă în municipiile Bîrlad şi Vaslui, cu ocazia lansării cărţii „România de astăzi – comunism sau independenţă?”
În jurul orei 14,00, în sala Casei de cultură din municipiul Vaslui, domnul ION RAŢIU a avut o întilnire cu membrii P.N.Ţ.-c.d. din localitate. Atît la intrarea în sală, cît şi la ieşire, cei circa 4.000 cetăţeni, care s-au adunat pe platoul din faţa Casei de cultura, s-au manifestat ostil faţă de prezenţa delegaţiei respective în judeţul Vaslui.

Ziarul Libertatea din 16 aprilie 1991, pag. a 2-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Ziarul Libertatea din 16 aprilie 1991, pag. a 4-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Presa acum 50 de ani

• RASPUNSUL D-LUI GENERAL ANTONESCU LA SCRISOAREA LUI HORIA SIMA. Prin prof. Găvănescu, Horia Sima i-a adresat generalului Antonescu o scrisoare de reconciliere, din care spicuim: „Vin şi de astă dată şi fac apel la înţelepciunea şi patriotismul D-stră, ca să găsiţi mijloacele şi toată înţelegerea pentru a readuce pacea în mijlocul poporului acesta atât de greu încercat. Sfâşierile interne sunt profund dăunătoare şi întârzie opera de refacere a Ţării, in timp ce popoarele vecine nouă se întăresc şi se consolidează (…). Pentru această regăsire sufletească, Mişcarea Legionară nu are nici un fel de rezerve şi o doreşte din toată inima (…) Rămân cu dorinţa sinceră a realizării depline a acestor gânduri, Horia Sima, Bucureşti, 22 Martie 1941“. Răspunsul d-Iui General Antonescu adresat dlui profesor Găvănescu: „Citind scrisoarea v-am spus imediat că nu o pot lua în considerare fiindcă în principiu nu pot trata cu rebelii şi găsesc scrisoarea perfidă (…). Nu Horia Sima a fost cel lovit, ci el a lovit greu şi mişeleşte în poporul românesc; tocmai in clipa când mă străduiam, din toate puterile, să dau o cît de mică alinare sfâşietoarelor sale dureri şi să-i croiesc, într-o lume nouă, soarta la care îi dă dreptul şi istoria şi calităţile lui Horia Sima şi conducerea mişcării legionare sunt fără cea mai mică umbra de îndoială autorii. Iată duşmanii neamului! Iar „binele” pe care l-au voit a dus la dezbinarea neamului, la ruina şi la anarhizarea statului, pe care l-au împins până la marginea prăpastiei (…). Rapoartele diferitelor, ministere mărturii fără replică – vă vor arăta, cu rare excepţii, ce murdărie, ce nereguli, ce dezordine au lăsat în urma lor legionarii (…). Puteţi constata (…) că aproape în toate ramurile de activitate, au fost căpătuiţi de conducerea legionară, oameni cari fiind cu- desăvîrşire nepregătiţi şi incapabili s-au impus cu acte de brutalitate, de multe ori cu revolverul în pieptul şefilor şi camarazilor. Rezultatul a fost distrugerea armoniei si ordinei in Stat; la adăpostul cărora au început dezmăţul profitului personal (…). Dacă în condiţiunile de astăzi şi fără o prealabilă şi totală desolidarizare de vinovaţi, le reîntind mâna şi îi ridic din nou pe treptele conducerii, voiu ajunge la o ruptură iremediabilă şi între mine şi popor. Ar fi catastrofal pentru toţi… General Antonescu • S-A STABILIT IMPOZITUL pe veniturile din salarii (pentru celibatari si pentru necelibatari), precum şi impunerea profesiilor libere, a meseriaşilor etc.

Rubrică realizată de ION BUTNARU

Ziarul Libertatea din 16 aprilie 1991, pag. a 5-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

LA SENAT

Atac concentric asupra corupţiei

Dacă ar fi să caracterizăm succint interpelările şi întrebările rostite ieri pe adresa executivului, de la tribuna Senatului ar fi: un atac susţinut şi concentric împotriva corupţiei, a abuzurilor si ilegalităţilor. Odată acuzele formulate s-a cerut adoptarea de urgentă a măsurilor pentru încetarea grabnică a acestei stări.
SITUAŢIE (SPERAM) DE EXCEPŢIE. Adresindu-se primului ministru, dl. Nicolae Giurgea – F.S.N. a atras atentia asupra unei situaţii de excepţie din judeţul Vrancea. Pe scurt: constatindu-se la nivelul prefecturii o serie de abuzuri, cazuri de aplicare diferenţiată a legii, lipsă de susţinere a reformei, absenţa totală a controlului, grupul parlamentar Vrancea al F.S.N. a încercat, începînd chiar de la sfirşitul anului trecut, obţinerea unei audiente la dl. Petre Roman. Din păcate, încercările au fost blocate sistematic de persoanele din imediata apropiere a primului ministru. S-a înaintat atunci in iariuarie un memoriu, în urma căruia o echipă a Guvernului a venit „pe teren”, constatînd că cele sesizate sînt „nefondate“. Alt memoriu, alte încercări infructuoase, de a ajunge la dl. Petre Roman, şi, in final, sarcina verificării celor semnalate este încredinţată… celor reclamaţi! Firească in aceste condiţii anchetarea celor ce au semnat memoriul, a senatorilor, cerindu-se să se ajungă la o înţelegere cu cei acuzaţi. Pe bună dreptate, dl. senator Giurgea adresîndu-se d-lui Roman cere nu un răspuns formal, ci adoptarea măsurilor cuvenite pentru asanarea vieţii noastre publice.
OBLIGATORII sau facultative sint legile adoptate de parlament, se întreabă cu falsă, inocenţă, dl. Oliviu Gherman – F.S.N. Dolj.
PE VALUTA CUI au fost deschise magazinele pe valută – este curios să afle dl. Barbu Popescu – Tulcea, care crede că ar fi necesare precizări ale guvernului privind funcţionarea acestora. Mai mult, dacă se constată implicarea unor înalţi funcţionarii este imperios necesar ca numele lor să fie făcute publice, înainte de promisa remaniere a guvernului.
CORUPŢIA – CANCERUL SOCIETĂŢII NOASTRE – este concluzia care se desprinde din cuvîntul d-lui Adrian Ma-nolache – P.E.R. Bucureşti. Acuzind guvernul că nu arată preocupare pentru eradicarea acesteia, dl. Manolache îşi exprimă surprinderea că nici un înalt funcţionar – în ciuda acuzelor apărute în presă – nu s-a simţit obligat să demisioneze.
COMISIE DE URGENŢA. Precis şi tranşant, cum ne-a obişnuit, dl. Romulus Vulpescu – F.S.N. Bucureşti, cere constituirea de urgenţă a unor comisii de anchetă a averii înalţilor funcţionari care să meargă pină la ridicarea calităţii de membru al parlamentului. Amintind că a cerut acest lucru chiar de la constituirea legislativului, dl. Vulpescu a menţionat: „ca să cerem altora să intre în legalitate trebuie să facem şi noi acest lucru”.
Nu ne rămîne decît să aşteptăm reacţia firească şi promptă a guvernului.

Neli LUCHIAN

ADUNAREA DEPUTAŢILOR

Un credit extern de două miliarde de dolari

Prima şedinţă a săptămînii in curs a început prin a pune în discuţie programul de lucru pină la 19 aprilie, printre actele normative ce se vor discuta se numără şi iniţiativa guvernului de a fi autorizat de Parlament, în privinţa contractării de credite financiare externe în semestrul I din 1991. Suma la care se face referire ar fi de două miliarde dolari SUA, drept urmare cîţiva deputaţi au cerut o amînare de o zi faţă de termenul hotărît pentru a se putea documenta mai bine în problemă. Creditul ar urma să fie contractat în vederea asigurării resurselor valutare necesare aprovizionării cu materii prime prioritare, combustibili, energie şi alte bunuri.
In cadrul lucrărilor s-a aprobat (cu majoritate de voturi) proiectul de Lege privind organizata şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor, iar în continuare s-au reluat discuţiile despre proiectul Legii funcţionării ministerelor.
Dl. Ion Raţiu, recent întors din Moldova (N.R. Amănunte în pagina întîi), a propagat de la tribună punctul de vedere al sindicatului din învăţămîntul preuniversitar de la Iaşi care se confruntă cu mari probleme şi datorită tergiversării rezolvării acestora vrea să recurgă la grevă generală. DL Raţiu, în numele partidului său a cerut ministrului Gheorghe Ştefan să acţioneze cît mai rapid şi mai eficient pentru evitarea grevei.

Răzvan MITROI

Facebook Comments

Exclusiv

Microsoft răspunde apelului Europei: datele generate în UE vor fi stocate și prelucrate tot în UE

Publicat

pe

Microsoft își asumă un nou angajament față de Uniunea Europeană – clienții comerciali sau cei din sectorul public din Uniunea Europeană vor putea să proceseze și să-și stocheze toate datele pe teritoriul Uniunii Europene, acesta fiind un demers adițional angajamentelor existente ale companiei, în ceea ce privește stocarea datelor. Cu alte cuvinte, aceste date nu vor mai fi transferate în afara UE, iar acest angajament se va aplica tuturor serviciilor esențiale Microsoft cloud – Azure, Microsoft 365 și Dynamics 365. Implementarea acestor măsuri este în desfășurare, iar toate acțiunile necesare vor fi finalizate până la sfârșitul anului viitor. Acest plan a fost denumit „EU Data Boundary for the Microsoft Cloud” (“Granița digitală UE pentru Microsoft Cloud”).

Acest nou proiect este construit pe portofoliul existent de soluții și angajamentele luate deja privind protecția datelor clienților companiei, iar noul proiect este un pas adițional prin care Microsoft le răspunde clienților săi europeni care își doresc să aibă mai multe garanții și facilități privind stocarea și procesarea datelor. În lunile următoare, Microsoft va continua consultările cu clienții și autoritățile de reglementare cu privire la acest plan, inclusiv în ceea ce privește schimbările necesare în cazul unor circumstanțe unice, precum securitatea cibernetică, și va continua aceste demersuri ținând cont de sugestiile acestora.

Serviciile Microsoft cloud existente respectă și chiar depășesc deja recomandările Uniunii Europene. Clienții comerciali sau cei din sectorul public aveau deja opțiunea de a-și stoca datele în UE, iar de asemenea multe servicii Azure cloud pot fi configurate pentru prelucrarea datelor în Uniunea Europeană. În plus, compania utilizează soluții robuste de criptare și de izolare a datelor, conforme cu actualele norme de reglementare. Multe dintre serviciile Microsoft le asigură clienților controlul în ceea ce privește criptarea datelor lor, prin utilizarea unor chei / soluții de securitate gestionate autonom, compania protejând aceste date împotriva accesului necorespunzător din partea oricărui guvern din lume.

Compania a început deja lucrările de proiectare, astfel încât să poată stoca și prelucra fără a părăsi teritoriul digital al UE toate datele cu caracter personal ale clienților comerciali și din sectorul public, dacă aceștia doresc asta, prin intermediul serviciilor sale cloud. Acest plan include orice date cu caracter personal din datele de diagnostic și datele generate de servicii, și date personale pe care compania le utilizează pentru a oferi asistență tehnică. În plus, compania va extinde posibilitățile de control autonom, precum Lockbox și procesul de criptare a datelor gestionat de client, la nivelul tuturor serviciilor Microsoft cloud. Mai exact, compania va integra aceste soluții, din cadrul proiectului “Granița digitală a UE”, cu serviciile sale cloud esențiale pentru a îmbunătăți ofertele sale actuale, iar în această toamnă va organiza “EU Cloud Customer Summit”, pentru a oferi mai multe informații despre acest proiect.

Planul anunțat ieri face parte din angajamentul pe care compania și l-a asumat în raport cu viziunea UE pentru o „Europă pregătită pentru era digitală” (“Europe Fit for the Digital Age,”) și, în același timp, este o recunoaștere a rolului pe care sectorul tehnologic trebuie să îl joace pentru a sprijini Europa să își atingă obiectivele digitale. Pe lângă prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților săi comerciali și a celor din sectorul public, din Europa, compania va înființa și un Centru de Excelență pentru Ingineria Soluțiilor de Confidențialitate (Privacy Engineering Center of Excellence) în Dublin, pentru a-și îndruma clienții europeni în alegerea soluțiilor potrivite de protecție a datelor, inclusiv în ceea ce privește respectarea cerințelor de reglementare. De asemenea, compania s-a angajat să contribuie la crearea „Tech Fit 4 Europe.”

Inițiativa “Granița digitală a UE pentru Microsoft Cloud” va fi susținută prin investiții substanțiale și continue (ale companiei) într-o infrastructură europeană extinsă de centre de date. În anul 2009, Microsoft a deschis primul său centru de date din Europa, iar inițiativa “Granița digitală a UE pentru Microsoft Cloud” va fi susținută de centrele de date pe care compania le-a anunțat sau pe care le operează, în prezent, în 13 țări: Austria, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Spania, Suedia și Elveția. Aceste centre de date alimentează serviciile cloud care ajută clienții europeni ai companiei, atât în procesul de transformare digitală, cât și să își sporească competitivitatea, având garanția că pot opera în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile. În plus, nu doar clienții din statele membre ale Uniunii Europene, vor avea acces la “Granița digitală a UE”, ci și cei din Norvegia și Elveția.

De-a lungul timpului, Microsoft și-a demonstrat angajamentul de a respecta, și chiar depăși, cerințele legislației UE privind protecția datelor, fiind prima mare companie din domeniul tehnologiei care a afirmat că respectă normele GDPR și a extins drepturile și protecția oferită prin GDPR la nivelul clienților săi la nivel global, și nu doar în Uniunea Europeană. În plus, în urma recomandărilor Comitetului European pentru Protecția Datelor (EDPB) cu privire la măsurile pe care companiile ar trebui să le implementeze ca urmare a deciziei Schrems II, compania a anunțat inițiativa Protejarea datelor, care depășeșete recomandările EDPB. Microsoft va contesta fiecare solicitare a oricărui guvern privind datele cu caracter personal ale clienților săi comerciali sau din sectorul public, din UE, dacă va exista o bază legală pentru a face acest lucru, și va oferi compensații materiale clienților săi dacă va cauza prejudicii prin dezvăluirea de date încălcând prevederile GDPR.

Microsoft va continua să facă tot posibilul pentru a încuraja guvernele de pe ambele țărmuri ale Atlanticului, și nu doar, să abordeze rapid problemele legate de accesul legal la date. Compania se arată încurajată de discuțiile care se desfășoară între Comisia Europeană și guvernul Statelor Unite pentru a construi un nou cadru privind datele cu caracter personal ale europenilor, transferate în Statele Unite, sperând că va fi luată o decizie în viitorul apropiat.

Facebook Comments
Citeste in continuare

Eveniment

Decorează, protejează mediul și câștigă un televizor Neo QLED cu Samsung Free The Box

Publicat

pe

Campania #SamsungFreeTheBox îți arată cât de simplu este să dai o nouă viață cutiilor de televizoare Samsung. Mai mult decât atât, acum le și poți personaliza cum vrei tu pentru a te înscrie în competiția care îți poate aduce un televizor Samsung Neo Qled. În perioada 27 aprilie – 06 iunie, personalizează obiectele din carton din highlight-ul #SamsungFreeTheBox cu gif, emoji, stickers ori pencil draw și postează rezultatul pe Insta story cu @samsungromania și #SamsungFreeTheBox.

 

Fie că este vorba despre producție, design sau ambalaje, pentru Samsung sustenabilitatea a fost mereu o prioritate. Iar în urma eforturilor de a dezvolta produse eficiente din punct de vedere energetic și prin utilizarea materialelor reciclate și ecologice, Samsung și-a propus să reducă impactul pe care inovațiile îl au asupra mediului. Spre exemplu, în urma acestor acțiuni, televizoarele și monitoarele Samsung lansate anul acesta pot reduce aproximativ 25 000 de tone de gaze cu efect de seră în toată lumea.

Noua categorie de televizoare Neo QLED a fost lansată oficial în România luna aceasta și îmbină elemente de noutate și inovație cu funcții integrate și eficiență din punct de vedere energetic. Astfel, Neo Qled, împreună cu toată gama de televizoare Samsung 2021, beneficiază de acest tip de cutie reutilizabilă.

Campania #SamsungFreeTheBox este lansată în contextul în care Samsung și-a îndreptat atenția tot mai mult asupra ambalajelor sustenabile, astfel încât acestea să fie mai ușor de refolosit acasă. Cutiile de carton sunt concepute astfel încât să poată fi transformate în mici obiecte casnice cu instrucțiuni simple, care se regăsesc în codul QR de pe exteriorul cutiei.

Pentru mai multă inspirație puteți vizualiza acest videoclip, iar regulamentul complet al campaniei poate fi citit aici.

Facebook Comments
Citeste in continuare

Exclusiv

„Gaura Neagra” de la S.C. Brazi Industrial Parc Negoieşti si modul de sifonare a banilor publici/Mafia gunoaielor (I) – Ziarul Incisiv de Prahova

Publicat

pe

De

La data de 27.04.2021, ziarul Incisiv de Prahova publica articolul „Conducerile S.C. Brazi Industrial Parc Negoieşti si Parc Industrial Ploiesti luate în vizor de procurorii de la Ministerul Public/DOSAR – MAMUT”.

Conducerile S.C. Brazi Industrial Parc Negoieşti si Parc Industrial Ploiesti luate în vizor de procurorii de la Ministerul Public/DOSAR – MAMUT


Am precizat ca, recent, procurorii de la Ministerul Public au deschis un dosar-mamut cu privire la ilegalitatile savarsite de conducerea S.C. Brazi Industrial Parc Negoieşti SA si tentaculele gruparii de crima organizata ce actioneaza pentru a acapara incineratoriul atat de necesar mafiei gunoaielor. O mica parte din aceste aspecte au facut obiectul dezvaluirilor ziarului Incisiv de Prahova.
Ca o noutate de interes, cativa angajati si fosti angajati au dat declaratii conform carora, Stoica Ion se lauda ca are deja „client” pentru incineratoriul detinut de Eco Burn.
Stoica Ion, un personaj care a ocupat postul de director in mod ilicit (pentru acesta fiind schimbate si conditiile de particpare la concurs, avand studii de scurta durata) la data de 13.03.2019.
Procurorii de la Ministerul Public au trecut la cercetarea documentelor puse la dispozitie de cei audiati si mai au putin si trec la pozitia de inchinat cu picioarele.
Sa explicam pe larg ce se intampla in gaura neagra de la S.C. Brazi Industrial Parc Negoieşti si modul de sifonare a banilor publici.
Conform bilantului contabil S.C. Brazi Industrial Parc Negoieşti a inregistrat pierderi inca din anul 2015, aceste pierderi fiind amplificate in mandatul personajului mentionat.
– anul 2015 pierderi – 3.214.735 ron;
– anul 2016 pierderi – 1.099.043 ron;
– anul 2017 pierderi – 2.264.913 ron;
– anul 2018 pierderi – 1.148.162 ron;
– anul 2019 pierderi – 1.437.806 ron.
Si, deci sa incepem, pe ani, sa aratam sifonarea banului public, din perioada 2019, de cand acesta a preluat mandatul.
Sub conducerea acestui individ, S.C. Brazi Industrial Parc Negoieşti a inregistrat la data de 31.12.2019 datorii catre furnizorii de utilitati si servicii dupa cum urmeaza:
– Veolia Energie Prahova – furnizor de energie electrica – 1.277.585,28 ron;
– Engie furnizor de gaze naturale – 500.000 ron;
– ESZ Prahova – furnizor de apa industriala – 50.000 ron;
– Tehno Sistem Alarm servicii de paza si securitate – 94.630,48 ron;
– Servicii de AT si mentenanta – 15.682 ron;
– SERVICII CABINETE DE AVOCATURA NEBUGETATE SI NEAPROBATE DE CATRE AGA – o groaza, va dam separat suma intr-un articol in care vom devoala si beneficiarii…
– Impozit Primaria Brazi – 199.129 ron aferent anilor 2018 si 2019.
Nu incepe sa va paca de acest individ care este mentinut la conducere doar pentru sifonarea banilor publici?
La preluarea mandatului de catre Stoica Ion, S.C. Brazi Industrial Parc Negoieşti detine 12 angajati, un director general si 5 membri C.A (aici, procurorii s-au delactat cu modul fraulos in care „s-au ales unii pe altii”, conform declaratiilor din dosar).
La nivelul anului 2019, veniturile curente ale S.C. Brazi Industrial Parc Negoieşti erau semnificativ mai mici decat cheltuielile la pierderile inregistrate prin diminuarea patrimoniului si s-au efectuat cheltuieli NEBUGETATE (cheltuieli cu combustibil si reparatii auto, precum si pentru firme de consultanta juridica si economica), dupa cum reiese din planul de achizitii pe anul 2019, anexat.

1a

Sa mai amintim ca toate criteriile de performanta ale stralucitului director Stoica Ion si ale membrilor CA nu au fost realizate si acestia nu si-au diminuat renumeratia conform gradului de indeplinire?
Inca din data de 13.03.2019 de cand a preluat mandatul, Stoica Ion a triplat consumul de carburanti doar in anul 2019, cheltuieli nebugetate pentru care a REFUZAT sa intocmeasca foile de parcurs su refuzand sa prezinte copiile dupa bonurile de alimentare desi sumele au fost decontate in contabilitate.
Chiar daca nu a respectat obligatiile stabilite de Curtea de Conturi, Stoica ion isi bate joc si de ITM Prahova.
Astfel, in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca a angajatilor, Stoica Ion a refuzat sa efectueze verificari si revizii la statia electrica de 6 Kv ce deserveste majoritatea consumatorilor parcului creand un pericol iminent si permanent.

Nr 1 b

Vom reveni cu „perforamantele” manageriale ale individului de la conducerea S.C. Brazi Industrial Parc Negoieşti, pe anul 2020.
La sfarsitul acestor dezvaluiri poate descoperim impreuna cine din mafia gunoaielor are interes sa il mentina in functie. (Cristina T.).

Stoica Ion – directorul S.C. Brazi Industrial Parc S.A. Negoieşti Negoieşti – face jocul crimei organizate pentru a acapara incineratoriul atat de necesar mafiei gunoaielor, prin ilegalitati si inventii.

 

Cine din conducerea actuala a CJ Prahova si ce politicieni garanteaza mentinerea in functie a unui director care și-a trecut pe persoana fizica administrarea S.C. Brazi Industrial Parc S.A. Negoieşti Negoieşti, in afara legii – si se considera deasupra legii ignorand autoritatea institutiilor statului roman!?

Stoica Ion și-a trecut pe persoana fizica administrarea S.C. Brazi Industrial Parc S.A. Negoieşti Negoieşti – sursa de sifonat bani publici si de actiuni cu relevenata in Codul Penal/Cine il tine in brate din CJ Prahova? (I)

„Mafia gunoaielor” va prezinta filmul „Greu de ucis 2” – in varianata romaneasca de proasta calitate/Aspecte penale de o gravitate maxima in actiunile intreprinse de conducerea Parcului Industrial Brazi

Acțiunea „mafiei gunoaielor” de eliminare a unor agenti economici de pe piata autohtona a trecut la o adevarata „mascaradă”/Se situează la un nivel semnificativ mai ridicat decât cel la care ar trebui să fie si a intrat in „monitorizarea” mai multor servicii secrete

Tovaraşul Tudone de la Calaraşi şi măgarul lui Berilă/Tovarase TUDONE, pe la Prahova nu-i ca la Calarasi

 

 

Facebook Comments
Citeste in continuare

Parteneri

Știri noi din Vâlcea

Exclusiv4 zile inainte

Microsoft răspunde apelului Europei: datele generate în UE vor fi stocate și prelucrate tot în UE

Microsoft își asumă un nou angajament față de Uniunea Europeană – clienții comerciali sau cei din sectorul public din Uniunea...

Social6 zile inainte

Demontarea unui mit: gheata din whisky NU dilueaza bautura!

Cum preferi sa bei un pahar de whisky? Simplu sau cu gheata? Fara indoiala ca, de-a lungul timpului, ai auzit...

Afaceri6 zile inainte

3 DOMENII UNDE UNIFORMA ÎȚI DĂ FORMA: DE CE CONTEAZĂ ELE PENTRU LINIȘTEA NOASTRĂ

3 DOMENII UNDE UNIFORMA ÎȚI DĂ FORMA: DE CE CONTEAZĂ ELE PENTRU LINIȘTEA NOASTRĂ Se construiesc la fel ca orice...

TurismO săptămână inainte

Elemente de protecție pentru chelneri, bucătari și nu numai

Principiile și cerințele de sănătate și securitate a muncii din industria de catering, pot fi acum considerate cu succes unele...

Toba FMF Powercore Toba FMF Powercore
Viața în ValceaO săptămână inainte

Atentie la zgomotele frecvente ale motocicletei tale

Functionarea motocicletei este esentiala si arata proprietatile tehnice si fiabilitatea acesteia. Motocicleta este un vehicul echipat cu motor cu o...

Eveniment2 săptămâni inainte

Decorează, protejează mediul și câștigă un televizor Neo QLED cu Samsung Free The Box

Campania #SamsungFreeTheBox îți arată cât de simplu este să dai o nouă viață cutiilor de televizoare Samsung. Mai mult decât...

Exclusiv2 săptămâni inainte

„Gaura Neagra” de la S.C. Brazi Industrial Parc Negoieşti si modul de sifonare a banilor publici/Mafia gunoaielor (I) – Ziarul Incisiv de Prahova

La data de 27.04.2021, ziarul Incisiv de Prahova publica articolul „Conducerile S.C. Brazi Industrial Parc Negoieşti si Parc Industrial Ploiesti...

Exclusiv2 săptămâni inainte

PNRR-ul României se prezintă ca o ciorbă proastă, în care Ghinea a băgat de toate, inclusiv sondaje, nenică/O rușine – Ziarul Incisiv de Prahova

Iata ca ce dezvaluiam acum un an se adevereste! Abuzul in drepturile si libertatile cetatenilor aplicat de catre decidentii executivului...

Exclusiv2 săptămâni inainte

Conducerile S.C. Brazi Industrial Parc Negoieşti si Parc Industrial Ploiesti luate în vizor de procurorii de la Ministerul Public/DOSAR – MAMUT – Ziarul Incisiv de Prahova

Urmare a plangerii penale a fostului director al Politiei Locale Ploiesti, efectuata in anul 2013 si tinuta la sertar de...

Exclusiv2 săptămâni inainte

10 (ZECE) titluri de doctor honoris causa/Colegiul Național de Informații de la Academia SRI, Colegiul Național de Apărare, academician în Academia de Științe ale Securității Naționale…/Iși ține activitatea științifică la secret – Ziarul Incisiv de Prahova

Urmare a plangerii penale a fostului director al Politiei Locale Ploiesti, efectuata in anul 2013 si tinuta la sertar de...

Exclusiv2 săptămâni inainte

Ecosistemul SmartThings oferă utilizatorilor Galaxy un control îmbunătățit asupra dispozitivelor lor conectate – Ziarul Incisiv de Prahova

Rețeaua SmartThings Find înglobează 70 de milioane de dispozitive de asistență și introduce funcții noi pentru un plus de confort...

Exclusiv2 săptămâni inainte

Baietii astia de la noi nu au inteles pana acum ca Uniunea Europeana nu va da din fondurile de criza de sanatate publica pentru ciordeli ale unora si altora si mint in continuare – Ziarul Incisiv de Prahova

Urmare a plangerii penale a fostului director al Politiei Locale Ploiesti, efectuata in anul 2013 si tinuta la sertar de...

Exclusiv2 săptămâni inainte

VREI SA-L FACI SA GATEASCA MAI DES? OFERA-I CADOUL ACESTA!

Vrei sa iti motivezi iubitul, sotul sau prietenul sa gateasca mai des? Iata cadoul de care ai nevoie! Stim cu...

Eveniment2 săptămâni inainte

Reciclare creativa #focustogreenecolife dedicata Pamantului

Evenimentul lunar “Focus to Green-Eco-life”, susținut de AQUA Carpatica, prin care sprijinim mediul ȋnconjurător şi viaţa verde a planetei, a sarbatorit...

Exclusiv2 săptămâni inainte

Curtea de Apel Ploiesti poate pune bugetul local pe butuci printr-o solutie favorabila ce ar putea fi data unui inculpat cu prejudicii insemnate la activ – Ziarul Incisiv de Prahova

Urmare a plangerii penale a fostului director al Politiei Locale Ploiesti, efectuata in anul 2013 si tinuta la sertar de...

Uncategorized2 săptămâni inainte

Cele mai ciudate daruri primite de Familia Regala in vizitele oficiale

In fiecare an, la inceput, Familia Regala isi face cunoscuta lista de cadouri si daruri de protocol primite de-a lungul...

Știrile Săptămânii